TATSULOK
 
Was inspired to do an artwork for Filipino rock band "Bamboo"' song Tatsulok.
The lyrics goes like this....
 
Totoy bilisan mo, bilisan mo ang takbo
Ilagan ang mga bombang nakatutok sa ulo mo
Totoy tumalon ka, dumapa kung kailangan
At baka tamaan pa ng mga balang ligaw
Totoy makinig ka, wag kang magpa-gabi
Baka mapagkamalan ka't humandusay diyan sa tabi
Totoy alam mo ba kung ano ang puno't dulo
Ng di matapos-tapos na kaguluhang ito
 
Hindi pula't dilaw tunay na magkalaban
Ang kulay at tatak ay di syang dahilan
Hangga't marami ang lugmok sa kahirapan
At ang hustisya ay para lang sa mayaman
 
Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok
Di matatapos itong gulo,,,
 
The song says more about being a lower class Filipino. When justice is only for the rich and poor people suffers while. Tatsulok or Triangle talks about the current situation of the Philippines' justice system.
 
As an artist, I still believe that there's hope for all.
THANK YOU FOR VIEWING
Please don't forget to click the appreciate button below.
Back to Top